• img1
 • img2
 • img3
 • img5
 • img4

Επιμέρους Εκπαιδευτικοί Στόχοι 2017-2018

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

(ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ)

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ-ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΒΙΑΙΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Στόχευση:

1) Αύξηση της προσωπικής και κοινωνικής υπευθυνότητας

2) Θετική συμβολή όλων των μαθητών του σχολείου στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στην οικογένεια, στην κοινότητα , στο σχολείο και στην κοινωνία ευρύτερα.

3) Πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών

4) Ανάπτυξη αξιών "ΣΕΒΑΣΜΟΥ – ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ"

5) Προαγωγή εναλλακτικών υγειών επιλογών

6) Ενδυνάμωση αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης των μαθητών

7) Προώθηση της ενσυναίσθησης

8) Διαχείρηση συναισθημάτων και εκμάθηση νέων τρόπων συμπεριφοράς σε δύσκολες καταστάσεις

9) Λειτουργία της τάξης ως κοινότητας

10) Αξιοποίηση της ευφυίας του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

1. Εμπλουτισμός και αξιοποίηση υφιστάμενων θεσμών του σχολείου:

α) Ώρα Υπεύθυνου Τμήματος: ενδυνάμωση του θεσμού με επιμόρφωση του ΥΤ σε συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να προσπαθήσουν να τα υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια της ΩΡΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

β) Προγραμματισμένες ώρες Υ.Τ με συγκεκριμένα θέματα κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς

γ) Ευθυγράμμιση των Υ.Τ με το όραμα και τους στόχους του προτεινόμενου προγράμματος

δ) Ώρα "κοινωνία της τάξης" καθορισμένος χρόνος μέσα στο πλαίσιο της Ώρας Υπευθύνου που να δίνεται ευκαιρία στους μαθητές να συζητούν θέματα που αφορούν άμεσα τη ζωή τους στο σχολείο μαζί με τον Υ.Τ

ε) Εμπλοκή των μαθητών στην υλοποίηση και αξιολόγηση των στόχωνσε συνεργασία με τον Υ.Τ

2) Εκδηλώσεις και εορτασμοί στο σχολείο: μέσα στο πλαίσιο των εορτασμών και των εκδηλώσεων σε επίπεδο σχολείου να προωθούνται οι ιδέες και το πνεύμα του Στρατηγικού Σχεδιασμού

3) Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο: Ενδυνάμωση του θεσμού αλλά και παράλληλα στήριξη του ώστε να συμβάλει θετικά στα δρώμενα του σχολείου. Είναι σημαντική η διαμόρφωση και ενθάρρυνση θετικού κλίματος των διαδικασιών πριν από την ημέρα των μαθητικών εκλογών για την ανάδειξη των καλύτερων και αξιότερων μαθητών.

4) Επισκέψεις και διαλέξεις από διάφορους κοινωνικούς φορείς εντός και εκτός σχολείου

μέσα στο πλαίσιο των Μαθητικών Ομίλων

5) Βιωματικά εργαστήρια με αντικείμενα που θα έχουν ως στόχο την

α) αποδοχή της διαφορετικότητας

β) Αυτοεικόνα – αυτοεκτίμηση

γ) δημιουργία ανάπτυξης σχέσεων

δ) επίλυση συγκρούσεων

ε) υποστήριξη προσωπικών στόχων και αξιολόγηση ενδιαφερόντων

στ) Μελλοντικοί ηγέτες

6) Μαθητικό Συνέδριο "Σεβασμός – Ευθύνη – Αλλυλεγγύη"

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών στην αποδοχή και αξιοποίηση της διαφορετικότητας, αποφυγή στερεοτύπων, στην ανάπτυξη σχέσεων που θα βασίζονται στις πιο πάνω αρχές αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για αυτοδιαχείρηση και υπεύθυνη λήψη αποφάσεων.

7) Δ.Δ.Κ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΡΑΣΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

Η λειτουργία του θεσμού να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για τους μαθητές και ιδιαίτερα για τους μαθητές με μαθησιακά προβλήματα για ενεργότερη συμμετοχή αφού αποτελεί προϋπόθεση για βαθμολόγηση που θα αναγράφετε αριθμητικά στον έλεγχο. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες που γίνονται εκτός διδακτικών περιόδων αλλά και κατά τη διάρκεια του εργάσιμου χρόνου σε εθελοντική βάση μετά από έγκριση της Διεύθυνσης του σχολείου.

α) συμμετοχή σεαθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από ΚΜΣ

β) οργάνωση για δημιουργική απασχόληση

γ) συμμετοχή σε ευχάριστα διαλείμματα με τη λειτουργεία σχολικού ραδιοφωνικού

σταθμού

δ) συμμετοχή για εξωραισμό του σχολικού χώρου

ε) προσφορά υπηρεσιών στη σχολική κοινότητα, στην τοπική αλλά και τη διεθνή αν αυτό

είναι εφικτό

στ) προσφορά υπηρεσιών σε εθελοντική βάση σε μη εργάσιμο χρόνο

8) Ενεργός εμπλοκή των γονιών στην εκπαιδευτική διαδικασία

α) σε συνεργασία σχολείου – Συνδέσμου Γονέων προσφορά προς τους γονείς σεμιναρίων και διαλέξεων

β) συμμετοχή των γονέων στις εκδηλώσεις του σχολείου

Σύνδεσμος Γονέων

Γυμνασίου Διανέλλου και Θεοδότου

 • Ανακοινώσεις
 • Επικοινωνία

  Διεύθυνση: Αγίου Αντωνίου 25
  Στρόβολος, 2002 Λευκωσία
  Τηλέφωνο: 22 379545
  Τηλεομοιότυπο: 22 379548
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:gym-dianellou-theodotou-lef@schools.ac.cy